Concept ordonnantie op het regt van de ontgronding en uitvoering, mitsgaders deurvaart van den turf over Holland en West Vriesland, d.d. 28-8-1748. ‘s-Gravenhage 1748. Folio, 14 pag., gedrukt.

Met: Advies Gecommitteerde Raden, d.d. 10-9-1748. Folio, 14 pag., gedrukt. M13981

Incl. VAT  98,10

Excl. VAT  90,00

SKU: 57761 Categories: , , , ,