COLLEGEDICTAAT, BUIJS, GEVERS— Jus gentium, volgens prof. J.Th. Buijs. Manuscript, 219 pag., geb. in half leer, opgetekend door L.A.C. Gevers. Manuscript, ca. 1880.

Band beschadigd, jhr. L.A.C. Gevers (1858-1913) was later bibliothecaris in Ned. Indie. M11573

Incl. VAT  163,50

Excl. VAT  150,00

Download Catalog