[Church History The Hague, 1907] Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstrantsche Kerk te ’s Hage gedoopt sijn, ’t sedert den 17 Augustij 1650, N. V. Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek, Dir. D. G. van Epen, ’s-Gravenhage, 1907, 132 pp.

Paper binding with foxing on the edges, 25 x 16 cm. Rare book on the Remonstranten, Remonstrantse Kerk in The Hague.

 

 

Incl. VAT  54,50

Excl. VAT  50,00

Download Catalog

Additional information

Period Made

You may also like…