Slatius, Henricus

Bewiis, dat de schuer-predicanten zijn vrienden ende toe-standers van dese leere: dat Godt on-mondighe jonge kinderkens, die in hare onbejaertheyt sterven (…) heeft verworpen. Rotterdam, Bastiaensz, 1617.

4°, (2)+20 pag., met brokaatpapier beplakt karton omslag. c2171

Knuttel 2412.

Incl. VAT  163,50

Excl. VAT  150,00

SKU: 54787 Categories: , , ,