Bekroond dichtstuk op het hooge huwelyk, uitgegeeven door bestuurderen van het dichtlievend genootschap in ‘s Graavenhaage, onder de spreuk Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. ‘s-Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1791. 8º: 24 p.

1791, 1 oktober Vaderlandsche Echtzang door Jan Scharp. In een 28-9-1791 gedateerd voorwoord delen bestuurderen van K.S.G.V. mee dat de overige verzen op het huwelijk niet voor een prijs in aanmerking kwamen. Knuttel 22012. GG1231.

Incl. VAT  43,60

Excl. VAT  40,00

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made

You may also like…