Bilderdijk, Willem

Affodillen. Haarlem, François Bohn, 1814. [2 delen]

8°: [vol. 1:] pi1 * 2 A-I#8, gepag.: [6] 143 [1]; [vol. 2:] pi1,2 A-H 8 I 6, gepag.: [4] 136 [4] pp. Gegraveerde titelpagina met een vignet door Reinier Vinkeles naar Willem Bilderdijk. Origineel karton. Lit.: Briefwisseling Tydeman II (Sneek 1867) Cat. Bilderdijk-Mus. p.11; Saalmink I, p.233

Affodillen noemde Homeros de bloemen die op de weg naar het dodenrijk groeiden. Vandaar dat Bilderdijk, die zoals zo vaak ook in deze periode zijn einde voelt naderen, in het voorwoord schrijft: Welaan, plukken wy ook hiervan een handvol, eer wy uit het oog onzer tijdgenooten verdwijnen. In deze bundel grote wijsgerige dichtstukken als 'De Geestenwareld', 'De Echt' en 'Het Waarachtig Goed'. Tevreden schrijft Bilderdijk aan zijn vriend Tydeman junior: Uitgever Bohn heeft mij deze reis tot mijn genoegen betaald, t.w. (onder ons) f. 250.-. Achterin het tweede deel een titellijstje van uitgever Bohn.

Incl. VAT  49,05

Excl. VAT  45,00

SKU: 7026 Categories: , ,

Download Catalog